@JuanEAT_o, disposto #apapar en O Muiñeiro. Foto: Iván Barreiro