Figui recreou a súa entrevista para Pincha nunha viñeta.
PP Arnold.