Paco Macías, Rafael Peña, Xan Duro e Aser Álvarez na presentación do cultRural.