'Normas para saber vivir na sociedade actual', de Sarabela Teatro. Foto: OVIDIO ALDEGUNDE