Feb
15
Jue
Exposición de Antoni Muntadas @ CGAC
Feb 15 – Jun 17 todo el día

Antoni Muntadas é un artista imprescindible para comprender as paradoxais estruturas que determinan o mundo actual e os seus marcos perceptivos, nos que as condicións sociopolíticas chocan cos aspectos psicolóxicos do individuo. O seu traballo arrinca nos anos setenta como unha reflexión sobre as condicións das estruturas mediáticas e as súas consecuencias políticas e sociais, desde a perspectiva das ferramentas do vídeo e da televisión. Emprega unha metodoloxía que parte da investigación dos fenómenos e nas súas exposicións combina a utilización de fotografía, proxeccións e videoinstalacions que conforman espazos de reflexión ou dispositivos para a experiencia.

A exposición, Estratexias do desprazamento, que cita e remite á idea de deriva dos situacionistas, pode ser percorrida como un experiencia das problemáticas do desprazamento, entre a dimensión sociopolítica e a condición psicolóxica da individualidade.